Drenthe
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen
T: 0592 - 336 999
E: info@kunstencultuur.nl

Groningen
Boterdiep 117-5
9712 LM Groningen
T: 050 - 7210840
E: info@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Onderzoek

Rondingen over afbeelding Talentontwikkeling - Onderzoek - Anoek Houben

Onderzoek naar Talentontwikkeling in Drenthe
Anoek Houben – onderzoeker RUG

In opdracht van Kunst & Cultuur en de provincie Drenthe doet Anoek Houben een onderzoek naar de talentontwikkeling in de provincie Drenthe.

Het doel van het onderzoek is zicht krijgen op het talentontwikkelingsaanbod van culturele organisaties in Drenthe en de mate waarin hier gebruik van gemaakt wordt.
Binnen de disciplines popmuziek, klassieke muziek, beeldende kunst, theater, dans en film & media wordt onderzocht of er voldoende cursussen, workshops of projecten aangeboden worden.
Op basis van de bevindingen willen provincie en K&C inspelen op de wensen en behoeftes van amateur en professionele kunstenaars. Het onderzoek duurt 6 maanden.

Anoek is student aan de Masteropleiding Kunst, Cognitie en Kritiek van de Rijksuniversiteit Groningen en heeft een passie voor kunsteducatie. Ze wordt vanuit de RUG begeleid door Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie.

Het onderzoek heeft zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve component. Voor het kwantitatieve deel, waarmee het aanbod en gebruik in kaart wordt gebracht, wordt gebruik gemaakt van deskresearch en van vragenlijsten die ingevuld dienen te worden door aanbieders, afnemers en ouders van afnemers. Het kwalitatieve deel bestaat uit gesprekken met dezelfde doelgroepen. Dit deel geeft zicht op de visie en behoeften van de doelgroepen en de problemen die zij ervaren.
Een van de vroege constateringen van Anoek is dat ouders essentieel en vaak ook bepalend zijn in het traject dat hun kinderen doorlopen. Ouders stimuleren hun kinderen en ondersteunen hen financieel en facilitair. Even belangrijk zijn de eigen interesses en achtergrond van de ouders.

Het eindrapport verwacht Anoek eind februari 2019 te kunnen publiceren.