Contactpersoon Gekleurd Grijs
Ilse Veneklaas

T: 0592 - 336 933
E: ilse@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Gekleurd Grijs

‘Gekleurd Grijs, (leef) tijd voor cultuur’.

Met deze boodschap probeert K&C de senioren in Drenthe te bewegen tot actieve cultuurbeoefening.

Campagnes in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe maken duidelijk dat senioren en kunst en cultuur prima samengaan.
Posters en reclamespots op tv benadrukken dat cursussen en culturele activiteiten volop kansen bieden tot nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding na het arbeidsproces.
April is uitgeroepen tot actiemaand. Senioren worden deze maand gestimuleerd kennis te maken met culturele activiteiten en deel te nemen aan de activiteiten.

Uit steeds meer studies blijkt dat het deelnemen aan culturele activiteiten bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van senioren.
Door ouderen kennis te laten maken met verschillende vormen van kunst- en cultuurbeoefening worden zij gestimuleerd zich te (blijven) ontwikkelen.
Het stimuleringsproject daagt senioren uit, creëert gezamenlijke kunstbeleving, vergroot het sociale netwerk en biedt nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding.

Gekleurd Grijs zorgt dat culturele organisaties speciaal en vernieuwend ouderenaanbod ontwikkelen en goed bereikbaar maken voor senioren.

Lees verder op de project-website ...

Rondingen over afbeelding Workshop Gekleurd Grijs

Waarom Gekleurd Grijs

Meer dat 20% van de Drentse bevolking is 65-plusser.
Uit onderzoek blijkt dat ruim 30% van die senioren behoefte heeft aan nieuw cultureel aanbod. Via proeftuinen hebben K&C en STAMM inzichtelijk gekregen waar de behoeften en mogelijkheden van senioren tot actieve kunstbeoefening liggen.
Gekleurd Grijs is een samenwerking tussen welzijn, zorg en cultuur.

Doelgroepen

Senioren (65+) zijn het middelpunt van Gekleurd Grijs:
- senioren die zelfstandig wonen en het cultuuraanbod onvoldoende kennen;
- zorgbehoevende senioren (wonend in zorgcentra);
- senioren die zelfstandig wonen en bekend zijn met het cultuuraanbod.

Naast senioren richt het project zich op culturele instellingen, gemeenten, woonzorgcentra en zorgorganisaties, ouderen-, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties. Deze organisaties spelen een belangrijke rol bij een goede organisatie en uitvoering van het project.

Landelijke instituten volgen Gekleurd Grijs op de voet

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, onderzoekt de effecten van de projectactiviteiten van Gekleurd Grijs.
Het instituut onderzoekt de servicenetwerken en de kwaliteitsverbetering van het cursusaanbod.
Bij positieve resultaten ontwikkelt K&C in samenwerking met Kunstfactor een landelijk format Gekleurd Grijs.