Contactpersoon Identitijd
Peter Hiemstra

T: 0592 - 336 944
E: peter@kcdr.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

IdentiTIJD

IdentiTIJD

Beeldend kunstenaars, vormgevers, fotografen en cineasten in Drenthe en Overijssel kunnen in de tweede helft van 2017 meedoen aan een nieuw beeldend kunstconcours: IdentiTIJD.

Thema is: Identiteit versus Tijd.

Het project IdentiTIJD daagt kunstenaars (uit alle beeldende disciplines) uit om na te denken over het begrip identiteit in een wereld die volop in beweging en verandering lijkt.
Identitijd is een talentontwikkelingsproject voor professionele, amateur beeldend kunstenaars en scholieren vanaf 16 jaar
Wordt je identiteit bepaald door wie je nu bent en wat je doet?
Of is je identiteit een optelsom van factoren, zoals afkomst, genen, tijd en de omgeving waarin je je bevindt?
Wat bepaalt onze identiteit in deze tijd?
Speelt het verhaal van Drenthe en Overijssel een rol in ons kunstenaarschap?
En wat doen sociale media met het nadenken over het begrip identiteit?

Inspiratiedag

In het najaar van 2017 start het kunstproject met een inspiratiedag in Drenthe en één in Overijssel om kennis te maken met het thema en verschillende kunstvormen.
Daarna worden individuele kunstenaars gestimuleerd werk te maken rond het thema.

Expositie

In het voorjaar van 2018 wordt in het Centrum Beeldende Kunst in Emmen een tentoonstelling georganiseerd rond het thema IdentiTIJD. Iedereen mag voor deze expositie maximaal drie kunstwerken inleveren die met het thema te maken hebben. Uitingsvorm, materiaal en techniek zijn vrij.
Tegelijkertijd wordt in Overijssel een zelfde tentoonstelling georganiseerd.

Verdiepingsdag voor alle deelnemers

Gedurende de expositieperiode worden verdiepingsdagen georganiseerd met workshops, lezingen en werkbesprekingen.

Masterclasstraject

In zowel Drenthe als Overijssel worden 10 kunstenaars geselecteerd om deel te nemen aan een masterclasstraject, waarin ze worden begeleid door professionele kunstenaars die hun sporen in de kunstwereld hebben verdiend. Dit zijn de zogenaamde boegbeelden.

In Drenthe zijn de boegbeelden: Nirdosh Petra van Heesbeen, Gabrielle Kroese, Wia van Dijk, Peter Veen en Tjibbe Hooghiemstra.
De boegbeelden van Overijssel zijn: Astrid van Loo, Jeannette Hoekstra, Ricardo Liong-A-Kong, Rudy Simon en Tamme de Boer.
De ervaring leert dat dit traject een enorme stimulans is voor de beeldende ontwikkeling van de deelnemers.

Symposium

Tijdens het project IdentiTIJD wordt een symposium georganiseerd voor de deelnemers en andere geïnteresseerden. Interessante sprekers van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden, reflecteren inhoudelijk op het thema Identiteit en tijd. Hierbij onderzoeken we in werkateliers het thema identiteit gerelateerd aan DIT MOMENT, het heden. (Vandaar onze schrijfwijze IdentiTIJD.)

Eindexpositie

Het kunstconcours wordt afgesloten met een expositie van de masterclass-deelnemers.