Contactpersoon Overheden
Marieke Vegt

T: 0592 - 336 999
E: mariekevegt@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Cultuurbeleid Drenthe

Cultuurbeleid Drenthe: culturele activiteiten belangrijk voor samenleving

Creatieve bezigheden vormen een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit, creativiteit en vitaliteit van de Drentse samenleving. Daarom ondersteunt de provincie Drenthe de amateurkunsten, cultuuronderwijs en talentontwikkeling. Wat zijn de plannen in de cultuurnota ‘De verbeelding van Drenthe’ voor 2017-2020?

Cultuuronderwijs als basis voor cultuurparticipatie
Drenthe kent verhoudingsgewijs een groot aantal amateurkunstbeoefenaars en -verenigingen. Cultuuronderwijs in basis- en voortgezet onderwijs legt hiervoor de basis. Maar cultuuronderwijs zit in de verdrukking door het accent op rekenen en taal, constateert de provincie. Drenthe onderstreepte het belang van cultuuronderwijs met de ondertekening van het bestuurlijk convenant met Rijk, andere provincies, gemeenten en onderwijsorganisaties op 16 december 2013.

Naar een Drenthe-dekkend aanbod
De provincie stimuleert cultuuronderwijs en –participatie door een ‘robuuste’ culturele infrastructuur toegankelijk te houden voor elke Drentse burger. De stichting Compenta is en blijft hiervoor verantwoordelijk, evenals voor de uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit. Vanaf 2017 moeten kunstencentra en het provinciale ondersteuningsinstituut K&C een gemeenschappelijke strategie en nieuw laagdrempelig aanbod voor cultuuronderwijs en amateurkunsten creëren. Daarbij sluit de provincie samengaan niet uit.

Participatie en ontwikkeling
De provincie kiest voor financiële ondersteuning van:

  • provinciebrede projecten voor doelgroepen met een lage participatiegraad, zoals ouderen, jonge kinderen, gezinnen.
  • provinciebrede gezelschappen, ensembles en popbands waarin talentvolle Drenten kunnen oefenen, uitvoeringen geven en zich doorontwikkelen naar de top.
  • Het Drents Jeugd Orkest en het Veenkoloniaal Symfonie Orkest. Zij krijgen zekerheid voor vier jaar en worden opgenomen in de Drentse Basisinfrastructuur.

Financiën
Voor het cultuurbeleid 2017-2020 is jaarlijks een bedrag van om en nabij € 15 miljoen beschikbaar. Het budget voor cultuureducatie bedraagt € 325.000 per jaar en is opgebouwd uit: € 210.000 matching met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit, € 75.000 culturele mobiliteit en € 40.000 Oktobermaand Kindermaand.

Behandeling in Provinciale Staten
De nota is op 28 september 2016 aangenomen door Provinciale Staten. Daarbij werd de SP-motie voor een stipendium voor nieuw toptalent verworpen. Ook een 50plus-motie voor subsidiering van het Drents Senioren Orkest werd – alleen gesteund door SP en PVV – verworpen.

Coalitie
CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD
Gedeputeerde cultuur: Cees Bijl (PvdA)

Informatie

Voor meer informatie download hieronder:

Met dank aan het LKCA

Overheden