Contactpersoon Onderwijs
Peter Pot

T: 0592 - 336 913
E: peterpot@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Muziekimpuls

Meer Muziek in de Klas

Scholen die meer en betere muzieklessen willen verzorgen voor hun leerlingen en samen willen werken met een lokale muziekschool, muziekgezelschap of het poppodium, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Impuls muziekonderwijs sluit aan bij het programma Meer muziek in de klas waarbij zowel publieke als private partijen zich inzetten voor het structureel maken van muziekonderwijs op school. De regeling is opgesteld binnen de kaders van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Met de subsidie kunnen scholen muziekeducatie op verschillende manieren een plek geven in het lesaanbod. Zo mag het geld gebruikt worden om de kennis van de leerkrachten te vergroten of om samenwerking met lokale partners, zoals orkesten of bands, te financieren.

Informatie

Wilt u een aanvraag doen of meer weten over de regeling, dan adviseert K&C u daar graag over.
U kunt daarvoor contact opnemen met Marjon Brouwer.

Voor meer informatie zie ook de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Impuls muziekonderwijs - OBS de Poolster: het laatste jaar

OBS de Poolster zit alweer in het derde jaar van de Impuls muziekonderwijs. Voor veel van de kinderen is muziek een vanzelfsprekendheid geworden. De lessen lopen, de kinderen zingen en spelen en dat loont! De school is namelijk uitgenodigd om mee te doen aan de audities van Lang Leve de Muziekshow!