Contactpersoon Onderwijs
Truus Dolfing

T: 0592 - 336 913
E: truus@kcdr.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Cultuurcoach

Cultuurcoach Borger-Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn heeft een cultuurcoach aangesteld om de scholen in de gemeente te ondersteunen bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs.
Ook helpt de cultuurcoach instellingen en kunst- en erfgoedaanbieders in de gemeente culturele activiteiten te ontwikkelen.

Jacolien Quarré is januari 2015 begonnen aan haar taak en wil vooral de samenwerking bevorderen tussen de (brede) scholen en de cultuuraanbieders in Borger-Odoorn.

Cultuuraanbod vergroten

Eén van de taken van de cultuurcoach is het coördineren van een gevarieerd en kwalitatief goed cultuuraanbod binnen het primair onderwijs, op basis van de vraag van het onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met de interne cultuurcoördinator op de scholen en lokale aanbieders.

De cultuurcoach zorgt voor de afstemming van het binnen- en buitenschoolse culturele programma. Daarbij hoort het creëren van mogelijkheden om talenten van kinderen te ontwikkelen.

De cultuurcoach bouwt aan lokale netwerken en geeft advies over de Regeling MuziekImpuls en Cultuureducatie met Kwaliteit.

De band van Borger-Odoorn

Oktober 2015 is het muziekproject “De Band in Borger-Odoorn” gestart. Kinderen op de scholen in Borger-Odoorn leren onder schooltijd diverse muziekinstrumenten te bespelen. Enthousiaste leerlingen kunnen na schooltijd meedoen in een blazersgroep of popband om meer ervaring op te doen.
Lees verder ...

Informatie

- Jacolien Quarré / 0592 - 336 999
- Bert Harskamp / 0592 - 336 923


Ook in andere gemeenten zijn cultuurcoaches actief. Wij brengen u graag met hen in contact.

PO - Cultuurcoach - verzameling