Contactpersoon Onderwijs
Peter Pot

T: 0592 - 336 913
E: peterpot@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Onderwijs

Rondingen over afbeelding Vergroot glas over afbeelding Cultuurmenu Brieven uit de oorlog

K&C ondersteunt, adviseert en begeleidt scholen voor primair en voortgezet onderwijs bij de ontwikkeling van het eigen cultuurbeleid.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

K&C helpt de scholen bij het realiseren van een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs.
Inzet is een beleidsplan Cultuuronderwijs op alle scholen, waarin de doorgaande leerlijnen binnen- en buitenschools, horizontaal en verticaal als vanzelfsprekend zijn opgenomen.
Lees verder ...

Primair Onderwijs

Dankzij jaarlijkse programma's komen kinderen vanaf 4 jaar structureel in aanraking met professionele kunsten, erfgoed en de culturele instellingen in de eigen omgeving.
Lees verder ...

Voortgezet Onderwijs

Het voortgezet onderwijs wordt ondersteund bij het ontwikkelen en formuleren van een eigen kunst- en cultuurbeleid.
Daarnaast kunnen docenten VMBO, Havo, Vwo, VSO en praktijkonderwijs bij K&C terecht voor de invulling van het vak CKV en bijvoorbeeld het Cultuurtraject.
Lees verder ...

Culturele Mobiliteit

Jaarlijks volgen duizenden leerlingen in het primair onderwijs een educatief programma in een grote kunst- of erfgoedinstelling in Drenthe en Groningen.
Lees verder ...

Doorgaande leerlijn

K&C presenteert een praktische handleiding om een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs te maken.
Lees verder ...

 

Doorgaande leerlijn

Praktische handleiding voor het cultuuronderwijs.

Lees verder ...

Vergroot glas over afbeelding Voorkant flyer Een bouwwerk maken

CULTURELE 50

50 culturele activiteiten die je minimaal zou moeten hebben gedaan of meegemaakt voor je 16de jaar.

Lees verder ...

Vergroot glas over afbeelding Culturele 50