Contactpersoon Groningen
Peter Pot

T: 050 - 7210840
E: peterpot@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Meer Muziek in de Klas

Congres ‘Wat klinkt daar in de klas’

Voor de ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen kwam vorig jaar Koningin Máxima naar Groningen.
Wat was het een feestelijke bijeenkomst!
Als vervolg daarop vindt er op 14 november 2018 weer een bijzonder evenement plaats: het congres ‘WAT KLINKT DAAR IN DE KLAS’.
Dit congres, met talloze workshops op het gebied van muziekonderwijs, wordt speciaal voor alle leerkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs in de stad Groningen georganiseerd. Leerkrachten uit Groningen kunnen na aanmelding gratis deelnemen. Inschrijven is mogelijk vanaf 1 oktober 2018. Houd onze website in de gaten voor het programma en neem voor meer informatie contact op met Marjon Brouwer.

Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen

Onder toeziend oog van Hare Majesteit Koningin Máxima werd op dinsdag 14 november 2017 het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen getekend. Elf lokale (muziek)partijen garanderen in deze overeenkomst dat in 2020 ieder kind in de stad Groningen structureel muziekonderwijs krijgt.
De dag begon muzikaal op de scholen en eindigde tijdens een bijeenkomst met leerkrachten en leerlingen in De Oosterpoort in Groningen.

Rondingen over afbeelding Meer muziek in de klas - ondertekening convenant

Landelijk is dit het eerste convenant van Méér Muziek in de Klas Lokaal. In het convenant is vastgelegd hoe muziekonderwijs structureel te verankeren op alle basisscholen in de stad Groningen.

Feestelijk programma

De dag startte met muzikale activiteiten op de basisscholen in de stad Groningen. Onder andere werd het lied ‘Samen’ ingestudeerd. Dit lied werd speciaal voor de dag gecomponeerd door studenten van het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool.

Rondingen over afbeelding Meer Muziek in de klas lokaal Groningen

Rondingen over afbeelding Meer muziek in de klas lokaal Groningen

Rondingen over afbeelding Meer muziek in de klas lokaal Groningen

Middagprogramma in De Oosterpoort
In De Oosterpoort vond in aanwezigheid van Koningin Máxima, leerkrachten en leerlingen een feestelijk programma plaats.
Het convenant werd getekend en waren optredens van het Noord Nederlands Orkest, studenten van het conservatorium en een korte kinderlezing door Evert Bisschop Boele - Lector Kunsteducatie van het Kenniscentrum kunst & samenleving.
Presentatie in handen van Ebel Jan van Dijk.

Rondingen over afbeelding Meer Muziek in de Klas lokaal Groningen

Rondingen over afbeelding Meer Muziek in de Klas lokaal Groningen

Muziekonderwijs Groningen

Wethouder Paul de Rook in de gemeente Groningen is aanjager van het project Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen. “Muziek maakt kinderen slimmer, creatiever, zorgt voor een betere samenwerking in de klas en de schoolprestaties van leerlingen verbeteren op diverse vlakken. Dat willen wij graag nastreven voor de 20.000 leerlingen op de basisscholen in Groningen”, aldus de wethouder.

Ook lokale partijen in Groningen vinden muziekonderwijs in het primair onderwijs belangrijk. De samenwerkingspartners zijn: gemeente Groningen, bovenschoolse besturen van o2g2, VCOG en KOC, VRIJDAG, Pabo en Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen en K&C.

Méér Muziek in de Klas Lokaal

De doelstelling van Stichting Méér Muziek in de Klas: In 2020 alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland goed en structureel muziekonderwijs. Hiertoe is onder andere het project Méér Muziek in de Klas Lokaal gestart om samen met regionale partijen structureel muziekonderwijs te verankeren. Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen is het startschot voor veel meer samenwerkingen door het hele land. Lokale partijen en scholen worden bij elkaar gebracht om samen te werken aan de verankering van structureel muziekonderwijs in het basisonderwijs.

Bekijk hieronder het YouTube-filmpje:

Meer Muziek in de Klas - lokaal Groningen