Contactpersoon Groningen
Truus Dolfing

T: 050 - 7210840
E: truus@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Educatie

Voor leerkrachten in Groningen heeft K&C diverse mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

ICC-cursus

De cursus interne cultuurcoördinator (ICC) biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. De cultuurcoördinator schrijft tijdens de cursus een cultuurbeleidsplan en voert dat met zijn collega’s uit.
Lees verder ...

ICC-modules

Om het landelijk erkende ICC-certificaat te verkrijgen volgt de cursist na het basisprogramma twee vervolgmodules. De kosten hiervoor zijn reeds verrekend in de ICC-basiscursus.

Data Groningen
4 april 2018: Module Doorlopende leerlijn
9 mei 2018: Module Dans
30 mei 2018: Module Vakoverstijgend werken

Klik hier voor de volledige beschrijvingen.

Symposium 'De kracht van cultuureducatie'

Naast een inspirerende lezing over cultuureducatie vinden er workshops plaats en is er ruimte om bij te praten tijdens een gevarieerd diner.
Doelgroep: Cultuurcoördinatoren, directies en cultuurprofessionals die werken in het primair onderwijs van de provincie Groningen.
Datum: 19 april 2018 / 16.00 - 20.00 uur
Locatie: De Biotoop - Kerklaan 30, Haren
Kosten: Deelname is gratis.

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.

 

Symposium Cultuureducatie

De kracht van cultuureducatie
Vind hier alle informatie over de ICC inspiratiedag op 19 april 2018 in Groningen.

Vergroot glas over afbeelding Symposium Cultuureducatie