Contactpersoon Fondsen
Marjelle Over

T: 0592 - 336 915
E: marjelle@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Subsidie podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten heeft subsidieregelingen waar festivals en podia, maar ook acts en individuen gebruik van kunnen maken.

Hieronder in het kort een overzicht van de verschillende regelingen op muziekgebied.

Podia

Subsidie programmering podium popmuziek (Nederlandse acts)
Voormalige Kernpodiumregeling

Om in aanmerking voor deze regeling te komen moet je een rechtspersoon zijn met een niet commerciƫle doelstelling en een zaalcapaciteit van minimaal 200 bezoekers.
Verder moet je een breed popprogramma hebben, een redelijke entree heffen en een goed publieksbereik.
Als je per 1 januari 2012 in de regeling wilt vallen, waarbij weer onderscheid is in A, B en C podia (de laatste is interessant voor de actieve Drentse Poppodia), moet je je uiterlijk 1 september aanmelden.

Klik hier voor meer informatie over de regeling.


Subsidie programmering incidentele concerten popmuziek (Nederlandse acts)
voormalige D-podium regeling

Deze regeling is voor de wat kleinere podia -waarvan er in Drenthe vele zijn- die minder regelmatig programmeren. Om in aanmerking te komen moet je een rechtspersoon zijn en moet je de beschikking hebben over een zaal waar je vorig jaar minimaal zes popconcerten hebt georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Festivals

Subsidie programmering nieuw festival

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk die een festival organiseert dat voor een substantieel deel podiumkunsten brengt, kan een subsidie aanvragen. Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:
a. innovatieve waarde;
b. kwaliteit van het programmeringsprofiel;
c. ondernemerschap.

Klik hier voor meer informatie over de regeling.


Subsidie programmering festival popmuziek (Nederlandse acts)

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting of vereniging) die vanuit een artistiek-inhoudelijk uitgangspunt een festival organiseert waarbij Nederlandse bands een substantieel aandeel van de programmering vormen, kan subsidie aanvragen.

Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Band / act

Subsidieregeling Internationalisering

Producerende podiumkunstinstellingen (management, band, individu) kunnen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie internationalisering. De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn.
De Europese tour van de band Destine vorig najaar werd onder andere mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten.

Klik hier voor meer informatie over de regeling.


Reiskosten buitenlandse voorstellingen of concerten

Subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten in het buitenland kan worden aangevraagd door een gezelschap, groep, ensemble (in het bezit van een rechtspersoonlijkheid) op het terrein van theater, dans, muziek of muziektheater die in de afgelopen 18 maanden minimaal 10 voorstellingen of concerten heeft gegeven op relevante Nederlandse podia.
Subsidie kan eveneens worden aangevraagd door een stichting, vereniging of BV die als vertegenwoordiger optreedt (impresariaten, management). Podia en festivals worden niet als vertegenwoordiger beschouwd.
De Nederlandse rockband Death Letters kreeg in september 2010 haar reiskosten naar de USA vergoed dankzij een bijdrage uit deze regeling.

Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Informatie over twee subsidieregelingen (muziek) van Sena in onderstaand document.