Contactpersoon Fondsen
Marjelle Over

T: 0592 - 336 915
E: marjelle@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Private fondsen

Naast lokale, provinciale en landelijke cultuurfondsen kent Nederland ook tal van private fondsen. Deze fondsen richten zich vaak op specifieke thema’s.
De financiële middelen van private fondsen zijn afkomstig uit verschillende bronnen, zoals donaties, legaten en loterijopbrengsten. Sommige fondsen voeren programma´s uit die aansluiten bij beleidsdoelstellingen van de overheid. Zij ontvangen daar ook overheidsfinanciering voor.

Meer informatie over private fondsen is te vinden via:

fondswervingonline.nl
verenigingvanfondsen.nl
subsidietotaal.nl
vermogensfondsen.startpagina.nl


K&C helpt u graag bij het zoeken naar geschikte private fondsen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marjelle Over / 0592 - 336915