Contactpersoon Fondsen
Marjelle Over

T: 0592 - 336 915
E: marjelle@kcdr.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Landelijke cultuurfondsen

Nederlandse cultuurfondsen

Nederland kent diverse fondsen met verschillende doelstellingen en criteria. De belangrijkste op het gebied van cultuur zijn hieronder bijeengebracht.

Bankgiro Loterij Fonds

Fonds21.nl

Fonds Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

Fonds Podiumkunsten

Fonds Sluyterman van Loo

Fonds voor Cultuurparticipatie

Jij maakt het mee (FCP)

Mondriaan Fonds

Nederlands Filmfonds

Nederlands Letterenfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Stimuleringsfonds Creative Industrie

The Art of Impact

VSB Fonds