Contactpersoon Erfgoed
Marieke van Ginkel

T: 0592 - 336 999
E: mvanginkel@kcdr.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Vrijwilligersbeleid musea

Vrijwilligersbeleid musea

In musea ligt de focus veelal op de collectie, exposities en evenementen. Toch is het belangrijk voor musea om beleidsmatig over vrijwilligersbeleid na te denken. Voor een meerderheid van de musea zijn vrijwilligers namelijk onmisbaar.
Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen zij niet bestaan of bepaalde activiteiten niet doorgaan.

Uit het onderzoek Vrijwilligers: pijler onder de musea van Movisie blijkt dat veertig procent van de musea een tekort heeft aan vrijwilligers. In combinatie met de vergrijzing van het vrijwilligersbestand vormt dit een zorg voor de toekomst. Een helder geformuleerd beleid en goed vrijwilligersmanagement is dus net zo belangrijk als de collectie!

In opdracht van het VSBfonds, en in samenwerking met Erfgoed Nederland en het Landelijk Contact voor Museumconsulenten, ontwikkelde Movisie de digitale publicatie In de vaste collectie van het museum: de vrijwilliger. Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea.
In deze publicatie worden de nieuwe doelgroepen vrijwilligers beschreven en de nieuwste trends in het vrijwilligerswerk.
Musea kunnen zes stappen doorlopen die helpen bij het opzetten of aanscherpen van het vrijwilligersbeleid.

Daarnaast staat de publicatie vol kennis en praktische tips voor bijvoorbeeld het opstellen van taakomschrijvingen, de werkzaamheden van een vrijwilligers-coördinator, de rol van het bestuur, tips voor het voeren van een slecht nieuwsgesprek en de rechten en plichten en vele manieren om de vrijwilligers te belonen.

Erfgoed